NIOSH en tillen

NIOSH is de Amerikaanse organisatie The National Institute for Occupational Safety and Health. Dit is een overheidsorganisatie die al decennia lang onder andere de risico's van beroepsmatig tillen analyseert en in berekeningen en formules vast legt. Uitgangspunt hierbij is dat gezonde mensen normaal gesproken vanaf circa hun 14e lichamelijke arbeid kunnen verrichten om hun inkomen te verdienen en pas versleten zijn aan het eind van hun carrière als ze met pensioen gaan. De extra risico's die kunnen ontstaan door teveel of te zwaar tillen en daardoor vroegtijdige uitval uit dit arbeidsproces kunnen veroorzaken, worden door de formules en berekeningen van het NIOSH in kaart gebracht. Dezelfde uitgangspunten worden in vele landen over de gehele wereld door deskundigen en overheden gebruikt om hun eigen inwoners te informeren en te beschermen.

NIOSH-formule is lastig te lezen

De NIOSH berekeningen zijn voor de niet-deskundigen lastig leesbaar en interpreteerbaar, zodat er vele vereenvoudigde berekeningswijzen in omloop gekomen zijn. Bij overheden is er behoefte om eenduidige grenzen te hebben, zodat er ook in het veld door inspecteurs eenvoudig overtredingen kunnen worden geconstateerd. Komt een zaak voor de rechter, dan is het afhankelijk van de deskundigheid van de rechtbank of het tot een terechte of onterechte veroordeling komt.

Onduidelijkheid over NIOSH-formule

Door de aannames, zowel in de oorspronkelijke berekeningen van het NIOSH alsook in de vereenvoudigde berekeningen en doordat er eenvoudige, makkelijk meetbare grenzen worden gehanteerd bij controle, ontstaat een onzekerheid omtrent de veiligheid voor de betreffende werkers. In Nederland wordt bijvoorbeeld meestal een tilgrens gehanteerd van 25 kg ongeacht de omstandigheden. De verborgen risico's die hierdoor ontstaan, zal iedereen begrijpen.

Maatschappelijk belang

Ziekteverzuim kost Nederlandse werkgevers 10.8 miljard euro per jaar. 2.5 miljard daarvan, dus een kwart, is toe te schrijven aan kosten die een gevolg zijn van aandoeningen aan het bewegingsstelsel. Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van zelfstandigen zijn niet meegerekend in dit getal. Daarbovenop komen de kosten voor de gezondheidszorg ten behoeve van ziekten aan het bewegingsstelsel en andere aan fysiek belasting gerelateerde gezondheidsklachten: circa 1 miljard per jaar. Dan zijn er nog de andere kosten in de gezondheidszorg die een gevolg zijn van fysieke belasting, zoals de hulp die mensen na uitval nodig hebben in de verzorging in die periode en van die gedurende de rest van hun leven. Om deze kosten te beperken is het nodig om de huidige praktijk rondom het hanteren van de NIOSH formule en de afgeleiden daarvan eens kritisch tegen het licht te houden.

Inventarisatie

De aannames van het NIOSH worden op www.veiligtillennietmeertillen.nl bekeken en de door deze uitgangspunten ontstane risico's beredeneerd. Veel aannames lijken een groter risico te creëren dan de formule doet verwachten. Door de toepassing van vereenvoudigde formules en de door overheden gekozen vaste tilgrens, ontstane risico's worden hier beschouwd. Door de vereenvoudiging ontstaan een aantal nieuwe risico's, maar de grootste risico's ontstaan door het hanteren van een vast getal als grens. Deze laatste keuze gaat geheel voorbij aan het werk dat het NIOSH heeft verricht en zal dus ook de werkers een te kleine bescherming bieden.

Aanbevelingen

Om de reguliere en extra risico's voor werkers op korte termijn te beperken is waarschuwen op de feitelijke werkplek voor fysieke belasting en zeker voor te grote fysieke belasting per direct noodzakelijk. Voor de lange termijn dient fysieke belasting zoals tillen en sjouwen geheel te worden geëlimineerd.

Conclusie

De NIOSH-formule is een waardevol instrument om als vertrekpunt te dienen voor de beschouwingen om de werkers definitief te beschermen. Het ondersteunt de redenering om de fysieke belasting voor werkers voorgoed uit te bannen uit de Nederlandse samenleving.